skip to Main Content
 • Marc Mostazo

  Autora del TR: Domòtica

  Estudiant 2n Batxillerat - INS Miquel Martí i Pol

 • Sinopsi del TR

  Objectiu de Desenvolupament Sostenible: 9 . Indústria, innovació i infraestructura

  El treball constarà de dues parts. D’una banda la part teòrica, on faré una introducció sobre la domòtica, els seus avantatges i inconvenients i la seva evolució; quins elements es poden automatitzar centrant-me en els sensors que instal·laré a la maqueta, i el programa Arduino que serà la plataforma utilitzada per programar els controladors. D’altra banda, la part pràctica, que consistirà en un estudi, mitjançant una enquesta, en el que s’analitzen els coneixements dels participants sobre la domòtica, la integració d’aquesta a les seves llars i les seves preferències en l’àmbit; finalment em centraré en la construcció d’una maqueta d’un habitatge domòtic d’una sola planta que integrarà diversos mecanismes d’automatització.

 • Tipus de Coneixement

 • Àrees de coneixement

 • Àrees d'interès

 • Descàrrega d'informació

*Les opinions o conclusions manifestades en els vídeos de presentació dels treballs de recerca compartits en els llocs web adherits al domini “citilab.eu” són d’exclusiva responsabilitat d’aquells qui les emeten.

Back To Top
Search