skip to Main Content
 • Maria Torrero

  Autora del TR: The difference between the education system in Catalonia and in British Columbia

  Estudiant 2n Batxillerat - INS Francesc Macià

 • Sinopsi del TR

  Partint amb l’interès de comprovar si la història apresa pels estudiants a Catalunya i a la Colúmbia Britànica és ensenyada amb el mateix punt de vista i la curiositat d’investigar els dos sistemes  educatius, s’ha plantejat aprendre de les dues cultures, escoltar experiències d’altres persones i aprendre d’altres punts de vista.

  Un marc d’explicació complet i ampliat és el que constitueix la primera part del projecte de recerca.

  Aquesta explicació es caracteritza per l’obtenció de diverses definicions de conceptes i descripcions d’esdeveniments. La secció ha estat dissenyada per contextualitzar el lector, així com per introduir nous conceptes.

  Subseqüent al marc i secció teòrica, s’ha elaborat una part pràctica. La seva funció principal és ser la segona part del projecte. Es compon de la comparació entre els dos sistemes educatius, amb una anàlisi profunda dels seus punts forts, amenaces, oportunitats i febles, i les entrevistes, una part de coneixement mitjançant experiències.

  A partir de les dades recollides en el marc teòric, amb una funció de context, en el cas pràctic es va fer una anàlisi comparativa de cada part d’un sistema educatiu considerats i es va concloure que ambdós sistemes educatius no són indistingibles.

  És a dir, tenen més similituds. La part successiva es compon de tres entrevistes, que demostren que pot ser similar al que algú pensa i que compartir experiències passades en la vida ajuda a fer la comprensió d’uns fets més realista. Finalment, s’ha elaborat que el colonialisme i l’imperialisme van afectar el Canadà. Al mateix temps, el poder d’Europa com a continent ha aportat un punt de vista eurocèntric a la història que els estudiants aprenen.

 • Tipus de Coneixement

 • Àrees de coneixement

 • Àrees d'interès

 • Descàrrega d'informació

Back To Top
Search