skip to Main Content
 • Mar Murillo

  Autora del TR: Avaluació de la contaminació acústica a Cornellà

  Estudiant 2n Batxillerat - INS Francesc Macià

 • Sinopsi del TR

  La contaminació acústica en el nucli urbà de les ciutats té gran importància a causa del creixent augment de les ciutats i de la seva població. El soroll urbà és un dels principals agents de contaminació ambiental amb efectes fisiològics i psicològics, que pertorba la salut i benestar de les persones. Considerat per les autoritats un agent nociu i perillós que cal avaluar i gestionar, s’han establert mètodes de mesura estandarditzats, els quals depenen d’instruments especialitzats com sonòmetres, d’ús restringit a entitats especialitzades.
  Actualment, el desenvolupament tecnològic ha permès l’ús dels telèfons intel·ligents i d’aplicacions fàcils d’utilitzar per avaluar entorns acústics. Ara bé, la seva fiabilitat és controvertida. Per això, sota l’objectiu principal d’aquest estudi, que és avaluar la contaminació acústica a la ciutat de Cornellà, sorgeix un segon objectiu, la validació de l’ús dels smartphones com a instrument de mesura del soroll.

  A la part experimental d’aquest treball, s’han fet mesures dels nivells de soroll ambiental en espais exteriors dels barris Centre i Riera, i en les aules i diferents espais de l’institut Francesc Macià. El registre dels nivells de soroll fet amb un sonòmetre convencional i dues aplicacions per a telèfon mòbil prèviament calibrades, pretén fer estimacions sobre l’exposició acústica que pateixen en el dia a dia els habitants de Cornellà.

  Les dades obtingudes s’analitzen i es contrasten amb els límits fixats per la normativa i amb les recomanacions de l’OMS sota criteris d’incomoditat o dany per a la salut ocasionats pel soroll.
  Finalment, la part pràctica d’aquest treball deixa palès la importància de la idoneïtat dels equips que s’utilitzen per a l’avaluació dels entorns sonors. Tot i que un telèfon mòbil adequadament calibrat i amb un micròfon propi o extern de bona qualitat, pot ser una bona alternativa a qualsevol sonòmetre professional, en aquest treball ha estat necessari fer una pràctica de verificació de diverses aplicacions abans de fer les mesures, per tal que aquestes fossin concloents.

 • Tipus de Coneixement

 • Àrees de coneixement

 • Àrees d'interès

 • Descàrrega d'informació

Back To Top
Search