skip to Main Content
 • Kaede Sato

  Autora del TR: Sexism study on Dragon Quest

  Estudiant 2n Batxillerat - INS Maria Aurèlia Capmany

 • Sinopsi del TR

  Objectiu de Desenvolupament Sostenible: 5. Igualtat de gènere.

  Els jocs de rol, en anglès role-playing game han estat un gènere de videojocs durant més de trenta anys i, per tant, amb el pas del temps han anat canviant tant com la manera de pensar de la humanitat. És d’esperar trobar canvis en la manera de desenvolupar la història, presentar els personatges i desenvolupar les seves
  personalitats a mida que la història d’aquests progressen.

  Aquest treball se centra en analitzar els personatges i el seu desenvolupament per veure si amb el progrés de moviments com el feminisme, la presència de comportaments o tendències sexistes dins els jocs ha anat disminuint, la qual cosa es veuria reflectida en els gràfics, en la caracterització dels personatge, en la seva
  evolució dins del joc i en la manera d’explicar la història.

  Aquest treball se centra en una franquícia de videojocs que ha romàs en el mercat durant més de 25 anys i encara continua, és Dragon Quest, una saga de jocs que porta en el mercat des de 1986. Fou creada i desenvolupada al Japó i allà és molt coneguda, així com als Estats Units, malauradament pel públic europeu no ho és gaire o gens.

  Per posar de manifest si els videojocs, en concret Dragon Quest, ha evolucionat en la seva concepció del sexisme al llarg del temps, es realitzarà un exhaustiu treball de recerca que consistirà en un anàlisi dels personatges més rellevants en cadascuna de les sagues estudiades i finalment, s’avaluarà la tendència observada classificantla en sexisme hostil o tradicional i sexisme benvolent.

 • Tipus de Coneixement

 • Àrees de coneixement

 • Àrees d'interès

 • Descàrrega d'informació

*Les opinions o conclusions manifestades en els vídeos de presentació dels treballs de recerca compartits en els llocs web adherits al domini “citilab.eu” són d’exclusiva responsabilitat d’aquells qui les emeten.

Back To Top
Search