skip to Main Content
 • Estela Fernández Corral

  Autora del TR: Fast Fashion

  Estudiant 2n Batxillerat - INS Miquel Martí i Pol

 • Sinopsi del TR

  La indústria de la moda és la segona indústria més contaminant del món, i aquest fet ens afecta més del que creiem. En el meu treball explicaré, des d’un punt de vista mediambiental, com la Fast Fashion afecta el nostre entorn, quin és el seu impacte mediambiental, com ens afectarà en un futur i quines podrien ser algunes de les solucions. Està enfocat al futur i al canvi climàtic, que penso que és un tema crucial i actual, i també a la moda, que és un tema del meu propi interès. Al treball trobarem també l’explicació de la part pràctica que he realitzat, que és un estudi de camp i l’anàlisi de les dades recollides en aquest estudi a través de gràfiques, seguides de les conclusions. En aquest últim apartat, podem trobar les conclusions a les quals he arribat en finalitzar el treball i els resultats de l’estudi de la part pràctica.

 • Tipus de Coneixement

 • Àrees de coneixement

 • Àrees d'interès

 • Descàrrega d'informació

Back To Top
Search