skip to Main Content

Jose Carlos Palma

Jose Carlos Palma va cursar Psicologia i un Postgrau en Psicopatologia Infantil i de l'Adolescent. Posteriorment, va formar-se en psicoanàlisi…

Back To Top
Search